Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

    Một bài hát hay từ Doraemon

    Bài hát trong tập phim dài "tên độc tài vũ trụ". Mỗi lần nghe, lại đưa trở về những cảm xúc trong trẻo thưở nào

    1 nhận xét: