Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009  Tự Dặn Mình

  Ra đi há chẳng lẽ về không

  Chí trai hun đúc ở trong lòng

  Tháng ngày nhẫn nhục nung ý chí

  Gầy dựng cơ đồ thỏa hằng mong

  Trời xanh mây trắng hãy còn đó

  Lo gì sự nghiệp chẳng thành công

  Công thành danh toại ngồi ngẫm lại

  Ngũ uẩn giai không, rũ sạch lòng
  Prayer
  (Tagore)

  Let me not pray to be sheltered from dangers

  but to be fearless in facing them.

  Let me not beg for the stilling of my pain

  but for the heart to conquer it.

  Let me not look for allies in life's battlefield

  but to my own strength.

  Let me not crave in anxious fear to be saved

  but hope for patience to win my freedom

  Chí

  Những khó khăn kia hãy cứ đến

  Để ta tỏ rõ chí khí lòng ta

  Những nỗi đau trong thế giới ta bà

  Ta sẽ sẵng sàng đứng yên đối mặt

  Sức mạnh ý chí tâm hồn ta góp nhặt

  Chính là vũ khí để ta vượt qua

  Và ta sống một cuộc đời vị tha

  Bằng trái tim đấng sinh thành ban tặng.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét